Hyoho Niten Ichi Ryu Lineage

The Hyoho Niten Ichi Ryū Dublin Kenyu Bu Lineage Chart

 1. Miyamoto Musashi
 2. Terao Kyumanosuke Nobuyuki
 3. Terao Goemon Katsuyuki
 4. Yoshida Josetsu Masahiro
 5. Santo Hikozaemon Kyohide
 6. Santo Hanbe Kiyoaki
 7. Santo Shinjuro Kiyotake
 8. Aoki Kikuo Hisakatsu
 9. Kiyonaga Tadanao Masami
 10. Imai Masayuki Nobukatsu
 11. Iwami Toshio Harukatsu
 12. Kajiya Takanori

Batman O'Brien practising a bo form with Kajiya Soke, Slovakia, 2014.