Kajiya Takanori

Kajiya Takanori is the 12th headmaster of the Hyoho Niten Ichi Ryu and successor of Miyamoto Musashi. On November the 24th 2013 at 11am, at the Japanese Garden of Kokura’s Castle in front of the Seishin-chokudo stele, Iwami soke (11th Headmaster) handed over a Menkyo-Kaiden certificate and the “Jisso-Enman” bokuto to Kaijiya Takanori sensei, thus passing on the title and function of soke.

The Hyoho Niten Ichi Ryū Dublin Kenyu Bu Lineage Chart

 1. Miyamoto Musashi
 2. Terao Kyumanosuke Nobuyuki
 3. Terao Goemon Katsuyuki
 4. Yoshida Josetsu Masahiro
 5. Santo Hikozaemon Kyohide
 6. Santo Hanbe Kiyoaki
 7. Santo Shinjuro Kiyotake
 8. Aoki Kikuo Hisakatsu
 9. Kiyonaga Tadanao Masami
 10. Imai Masayuki Nobukatsu
 11. Iwami Toshio Harukatsu
 12. Kajiya Takanori